​جهت مشاوره و خرید

09120139502

تولید کننده انواع
​​​​​​​ چسب زنده

چسب مخمل پاشی
​​​​​​​
تولید چسب پایه آب مخصوص مخمل پاشی (فلوک) بر روی اجسام مختلف لازم به ذکر است این چسب مقاوم به شستشو و ضد اب سازگار بادستگاه مخمل پاشی و قیمت مناسب می باشد.