​جهت مشاوره و خرید

09120139502

تولید کننده انواع
​​​​​​​ چسب زنده

چسب حساس به فشار (فشار حساس)
​​​​​​​

چسب زنده آب پایه اکرونال حساس به فشار (PSA) جهت چسدار کرن کاغذ و تولید لیبل چسب حساس به فشار جهت چسبدار کردن opp ، پلی اتیلن ، فوم و.... و تولید چسب نواری (نوار چسب 5 سانتی)