​جهت مشاوره و خرید

09120139502

تولید کننده انواع
​​​​​​​ چسب زنده

چسب حشره
​​​​​​​
تولید چسب حشره گیر (جذب حشرات ) جهت مبارزه با مگس سفید، انواع حشرات و مارمولک