​جهت مشاوره و خرید

09120139502

تولید کننده انواع
​​​​​​​ چسب زنده

چسب زنده برای فوم

چسب حساس به فشار یا چسب زنده (اکرونال) جهت چسبدار کردن فوم برای تولید چسب دوطرفه، درز گیر، ترمز فرش و موکت
مسدودکننده دریچه کولر، ضربه گیر