​جهت مشاوره و خرید

09120139502

تولید کننده انواع
​​​​​​​ چسب زنده

چسب زنده بی اثر برای تولید فیلم های محافظ چسبدار

رزین زنده پایه آب جهت تولید سلفون و نایلون های چسبدار، چسب آکرونال،  جهت چسبدار کردن پلی اتیلن و  opp برای تولید فیلم های محافظ چسبدار از قبیل پنل، چسب نواری بی اثر، بدنه و سپر خودرو و ...