​جهت مشاوره و خرید

09120139502

تولید کننده انواع
​​​​​​​ چسب زنده

چسب زنده
​​​​​​​
 چسب زنده اکرونال پایه آب که به صورت مایع می باشد زمانی که آب آن تبخیر شد فیلمی ایجاد می کند که همیشه چسبناک و چسبندگی دارد و در گرید های مختلف جهت مصارفی همچون چسبدار کردن فوم ،چسب میز ،چسب حشره کش،چسب فیلتر ،تولید لیبل ،نوار چسب شیشه ای و ...