​جهت مشاوره و خرید

09120139502

تولید کننده انواع
​​​​​​​ چسب زنده

چسب لیبل
​​​​​​​
چسب زنده پایه آب جهت چسبدار کردن کاغذ سیلون برای تولید لیبل کاعذی و لیبل opp